c. La Cova de les Calaveres, a Benidoleig. Consta de 300 metres de recorregut quasi horitzontal a l apart explorada, té cavitats de més de 20 metres d’alçada i estava habitada fa més de 50.000 anys. A l’entrada hi ha un baret amb un parc infantil per rematar la visita.
De grot van Calaveres in Benidoleig. Gebied van 300 meter van horizontale grotten, met hoogtes van 20 m, bewoond voor meer dan 50.000 jaar. Bij de ingang is er een speeltuin voor de kinderen.

Photos by nick-de-flickr1, nick-de-flickr-2, etc