És el segon poble de la Vall de Laguar, el més menut en quant a població i superfície. Ací estan l’ajuntament, l’escola pública “Cavall Verd” i el Centre Social. Celebra les festes patronals a principis de setembre.

Photos by nick-de-flickr1, nick-de-flickr-2, etc