És la única leproseria en actiu en Europa. Conserva bona part de la muralla de 4km de llarg i 3m d’alçada. Avui és un centre de referència en la investigació contra esta malalties a països de sud-americà, Àfrica i Àsia, on té en funcionament diversos programes de cooperació.

Photos by nick-de-flickr1, nick-de-flickr-2, etc