Vall formada per molts pobles d’origen morisc, tan estrets que en la majoria no es pot entrar en cotxe. Alguns d’ells conserven els seus castells i son visitables, com els de Forna i Planes, antics dominis del cap àrab Al Azraq el Blau. Vall productora de cireres, als seus bars es pot tastar estofat de jabalí habitualment.

Photos by nick-de-flickr1, nick-de-flickr-2, etc